Název služby Popis Cena Objednávka
Kurz skupiny A bez omezení výkonu Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj. Tříkolová motorová vozidla nespadající do skupiny A1 (tj. s vyšším výkonem než 15 kW). Řidičské oprávnění pro skupinu A platí i pro vozidla skupin A2 a A1. Řidičské oprávnění pro skupinu A opravňuje také k řízení čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg. 12,300,- Kč objednat
Kurz skupiny AM s automatickou převodovkou Motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h. U dvoukolových vozidel je příslušnost omezena zdvihovým objemem válců spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 ccm a výkonem elektrického motoru do 4 kW, u tříkolových a čtyřkolových vozidel se shodné omezení kubatury vztahuje pouze na zážehové motory a omezení výkonem 4 kW na všechny ostatní typy motorů. U čtyřkolových vozidel je navíc příslušnost ke skupině omezena hmotností vozidla v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg. K řízení vozidel skupiny AM opravňuje kterékoliv řidičské oprávnění s výjimkou oprávnění pro skupinu T. 10,000,- Kč objednat
Kurz skupiny C+E Jízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla, pokud nejde o jízdní soupravu, která celá spadá pod skupinu C. Řidičské oprávnění skupiny C + E opravňuje i k řízení jízdních souprav spadajících do skupiny B + E nebo C1 + E. 23,000,- Kč objednat
Rozšíření ŘO ze skupiny A1/A2 na skupinu A bez ome 7,000,- Kč objednat
Základní kurz skupiny B (automat) – Karlovy Vary, Základní kurz k získání řidičského oprávnění skupiny B s omezením na vozidla s automatickou převodovkou Doba trvání: 4 měsíce 14,000,- Kč objednat
Základní kurz skupiny B – Karlovy Vary, Ostrov Základní kurz k získání řidičského oprávnění skupiny B Doba trvání: 3-4 měsíce 13,900,- Kč objednat
Kurz skupiny C Možnost pomoci s financováním od ÚP. Individuální přístup. Neomezený počet teorie. Doba platí při dodržování učebního plánu ze strany žadatele 15,200,- Kč objednat
Vrácení ŘP sk. B V ceně jízda před zkouškou. 3,400,- Kč objednat
Vrácení ŘP sk. B + C . 7,300,- Kč objednat
Vrácení ŘP sk. B + C + E 8,000,- Kč objednat
1. zkouška 1. zkouška z odborné způsobilosti – poplatek autoškole 500,- Kč objednat
Individuální teorie Soukromá individuální hodina teorie (45 min.) s lektorem – mimo pravidelné termíny teorií. 300,- Kč objednat
Kondiční jízda skupiny B 550,- Kč objednat
Kondiční jízda skupiny C 45 minut praktické jízdy v nákladním automobilu 900,- Kč objednat
Opravná zkouška Opravná zkouška z odborné způsobilosti – poplatek autoškole 500,- Kč objednat
Opravná zkouška při podpisu reverzu ze strany žáka 1 200,- Kč objednat
Opravná zkouška sk. C, C+E, T Opravná zkouška z odborné způsobilosti – poplatek autoškole 1000,- Kč objednat
Platba na více jak 2 splátky Poplatek při platbě na více jak 2 splátky 500,- Kč objednat
Skupinová teorie Skupinová hodina teorie (45 min.) s lektorem v pravidelné termíny teorií. 150,- Kč objednat
Storno poplatek Poplatek pří předčasném ukončení výuky a výcviku ze strany žadatele. 2000,- Kč objednat
Převod   Vystavení převodu žáka 500,- Kč